Bemanding

Et roadshow er et tæt samarbejde mellem teknikeren på bilen, og jeres egne folk. At personalet er klar til turen, og at ansvarsområderne er blevet fordelt, er et uomtvisteligt succeskriterie for ethvert roadshow.

Afhængig af udsmykningen i og omkring traileren, vil det være naturligt at jeres folk deltager i opbygning og nedtagning.    

I den forbindelse kunne følgende spørgsmål være relevante:
 
Hvor mange folk er der brug for på turen ?
Hvilke opgaver skal jeres egne ansatte løse undervejs, og hvilke skal Event Carrier´s personale tage sig af ?
Hvordan skal rollerne og ansvaret fordeles mellem de forskellige personer ?
Er der brug for træning og uddannelse inden turens start ?