KPI, opfølgning og evaluering

Performancerapportering og opfølgning er en naturlig del af vores hverdag.
 
Et af vore succeskriterier er, at overholde det aftalte budget i kontrakten - dernæst vil vi gerne bidrage til at jeres markedsføringsomkostninger bliver så tydelige og gennemsigtige som muligt.
 
I den forbindelse kan det være relevant at måle på antal besøgende pr. dag og måske måle kundetilfredsheden hos jeres kunder efter turen. Også her har vi mulighed for at hjælpe jer. 

Succeskriterier for turen, mål og rapportering defineres inden turen går i gang.