Projektmål

I forbindelse med at man overvejer et roadshow er det vigtigt, at de overordnede mål med indsatsen er præcist defineret. 

Herunder nogle bullit points som bør afdækkes: 

Mål og formål
Missionen for hele turen
Succeskriterier - hvordan måler vi, at turen er en succes  
Budget for hele projektet
Kundesegmenter, markeder og targets som skal "rammes" 
Varighed af turen
Kobling til andre marketingaktiviteter i virksomheden - nationalt og internationalt